ewi.fi
Personal info
Education
Working history
Hobbies
Computer skills
Goals
Download
ATK-osaaminen

Ohjelmistot:
Windows-ympäristö: Microsoft Word, Excel, Powerpoint,
Windows verkot, Tribon M3 ympäristö.
Linux/Unix-ympäristö: Openoffice, Gnu C-kääntäjä, Tribon-cad (HP-UX), Aplac-perusteet,
PCB-perusteet sekä useita muita pienempiä ohjelmia.
Ohjelmointikielistä hallitsen pythonin, C-kielen ja assemblerin, olen myös tutustunut Javaan, TCL:ään,
C++:aan, Fortraniin, Perliin sekä Unix c-shell-skripteihin, php-skriptit. Myös nodejs-serveripuolella on tuttua.

MySQL-pohjaisten sovellusten kautta MySQL:n hallinta on tullut tutuksi.
VPN linux (OpenVPN, kts. linkit) alustalla kuuluu osaamisalueeseeni.
Hallitsen myöskin html:n perusteet. Olen käyttänyt Linux käyttöjärjestelmää vuoden 1998 keväästä lähtien,
jonka johdosta olen perehtynyt sen asennuksen tuottamiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.
Your AD could BE Here...